Marginal nedgang i klimagass­ut­slippene

SVALBARD: Merker klimaendringene. FOTO: OLE BERG-RUSTEN, NTB Ole Berg-Rusten

KUTT: I fjor var det en nedgang i utslipp av klimagasser i Norge på 0,3 prosent. Det viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå.

– En nedgang i klimagassutslippene på 0,3 prosent er å betegne som en flat utvikling, sier Trude Melby Bothner, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Innenriks