Pussig

Regjeringen vil endre friskoleloven og kalle den privatskoleloven. Det er høyresiden imot. De argumenterer på inn- og utpust for at det er viktig å skjelne mellom friskoler og privatskoler. Men i omsorgssektoren er det viktig å ikke skjelne mellom ideelle og kommersielle. Der foretrekker høyresiden samlebegrepet privat.

Debatt