Iscenesett: I åtte år har Philip Short arbeidd med sin Putin-biografi for å rydde i halvsanningar.

BAK MASKA

MAKT: Få moderne statsleiarar er meir innhylla i mystikk enn Vladimir Putin. I juni gir ­Philip Short ut ein 900 sider lang biografi om den russiske ­presidenten. FOTO: ALEXEY DRUZHININ/AFP/SPUTNIK/NTB ALEXEY DRUZHININ

I forkant av innspelinga av filmen «Resten av dagen» førebudde Anthony Hopkins seg grundig til å spele rolla som den pliktoppfyllande butlaren Stevens. Mellom anna intervjua han eldre tenestefolk frå det gamle britiske klassesamfunnet, der overklassen hadde heldt seg med tenarar, hushaldersker og kammerjomfruer. Ein aldrande butlar forklarte for Hopkins at det som kjenneteikna ein god butlar, var at når butlaren kom inn i eit rom, kjendest rommet med eitt litt tommare.

Bokmagasinet