Om farene ved å ikke lytte til Beethoven.

Politikkens grenser

Lenin var en mann av få lidenskaper. Foruten politikk lot han seg særlig begeistre av nudisme, sjakk og klassisk musikk. Særlig satte han Beethoven høyt – nesten for høyt, skal man tro ham selv. I et essay den russiske forfatteren Maksim Gorkij skreiv i forbindelse med Lenins død, siterer Gorkij revolusjonslederen slik:

Fokus