«Bør Børson jr.»er blitt akkurat den elleville musikalen folk vil ha.

Tung Bør å bere

KLEIN KURTISE: Bør (John Brungot) gjer kur til Josefine (Karianna Sommerro), men ikkje alle kjærteikn lukkast. FOTO: ØYVIND MALUM

John Brungot gir meir nyanserikdom til tolkinga av Bør Børson jr.

Kultur