Vestlige ledere bruker den nye krisa til å berettige remilitarisering.

Krigen Vesten drømte om

KRISE PÅ KRISE: Amerikanske soldater på vei om bord et fly til Tyskland 2. mars. USA har sendt 14.500 soldater til Russlands og Ukrainas naboland. FOTO: STEPHEN B. MORTON, AP/NTB Stephen B. Morton

De siste tjue årene har Vesten sittet fast i en evig tilstand av krise: terrorkrisa etter angrepet mot tvillingtårnene i september 2001, finanskrisa etter 2008, pandemikrisa og, nå som sistnevnte ser ut til å begynne å gi slipp, militærkrisa i Ukraina. Alle disse krisene kan ses mot et bakteppe av en truende klima- og økologikrise.