Leiken og nyanserik

KONTAKT?: Nærleik er ikkje alltid det same som kontakt (Hildegunn Eggen og Maria Omarsdottir Austgulen). FOTO: ENDRE FORBORD

Humoristisk, absurd og nyanserikt om einsemd og mangel på språk.

Teater