Strømselskaper, økonomer og politikere hevder at strøm er en vare. Det vil jeg bestride, skriver Runar Døving.

Hva er en vare?

IDEALBRØDET: For å forklare varers funksjon i markedet liker økonomer aller best å bruke brød. Med god grunn. Evgeny Karandaev

Prolog: Jeg ble kontaktet av NVE (Norges vassdrags og energidirektorat) for å holde et foredrag om politisk forbruk. Jeg sa umiddelbart ja fordi det kunne gi meg en anledning til å fortelle dem at forbrukere ikke er en samlet gruppe, men en kategori, og derfor ikke klarer å organisere seg tilstrekkelig for å slåss mot energiselskapenes forvirrede markedsføring (bondefangeri).

Med andre ord