Regjeringen vil stramme inn igjen

TETT I TETT: Regjeringen mener «frislippet» av taxinæringen har ført til overkapasitet i byene. Nå vil den stramme inn. FOTO: SIV DOLMEN Foto: Siv Dolmen

TAXI: Regjeringen vil stramme inn igjen på drosjenæringen og blant annet stille strengere kompetansekrav. Høyre mener de vil gjøre det dyrere.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mener Solberg-regjeringens «frislipp» av taxinæringen har ført til overkapasitet i byene.

Politikk