‘Bare’ sovevoldtekt?

Forrige fredag frifantLagmannsretten Gaute Drevdal for åtte av de ni voldtektene han var tiltalt for. I forbindelse med domsavsigelsen påpeker rettssosiolog Solveig Langerud i Klassekampen 27. januar muligheten for at noen mener tingrettsdommen var for streng når saken gjaldt «såkalte ‘sovevoldtekter’». JURK mener at det er verdt å stille spørsmålet: Fungerer voldtektsbestemmelsen i norsk straffelov, eller gjelder den egentlig bare når gjerningspersonen har brukt vold?

Debatt