Tallfest samfunns­ge­vinsten av musikk

Håkon Kvam har helt rett i sitt innlegg «Den feiteste kaka» (27.01.): Musikk har stor betydning for livskvalitet. Dessverre er det også derfor musikklivet settes til side – livskvalitet er vel og bra, men hvis det er helse som teller, finansierer politikerne heller idretten. I så fall vil de bomme grovt. De siste 20 årene har forskningen på effekten av å delta i musikk økt betydelig i omfang. Solid dokumentasjon viser nå hvordan musikk gjør oss bedre i stand til å håndtere helseutfordringer som depresjon, smerter og demens. Også på andre områder enn helse finnes det dokumenterte effekter av deltakelse i musikk. En studie ved Århus universitet med 20.000 elever viste blant annet forskjeller i hukommelsen hos barn og unge som utøver musikk.

Debatt