JOBBINKLUDERING

Å få være nyttig

KNUT LØVÅS

Drømmen om en betalt jobb handler om mye mer enn penger.

Det er få ting jeg har lært mer av enn årene i såkalt enkle jobber før jeg ble psykolog. Det er ikke festtaleord; det er sant. Og i mitt liv ble det en del år. Jeg er evig takknemlig for at det den gang var ufaglærte jobber å få og nokså lett å få dem også. Jeg opplevde selvsagt alle slags arbeidsmiljø, ledelser og betingelser. Men jeg lærte nok til at jeg aldri snakker ned jobber og nok til å blø med unge, funksjonshemmede, kronisk fysisk og psykisk syke og andre marginaliserte grupper som så ofte opplever å ikke slippe inn på arbeidsmarkedet.