Going down to Belfast

Terence O’Neill

Det fins mange meninger om Terence O’Neills vurderinger og verdier. I dag er det uansett 57 år siden det første møtet mellom den politiske ledelsen i Dublin og Belfast etter delingen av Irland i 1921.

Kommentar