En middels god skog

BRA ELLER DÅRLIG? Nye modeller for å vurdere økologisk tilstand i naturen ber forskere om å vurdere kvaliteten. Det er å blande fag og politikk, mener forfatterne. Her fra Finnskogen. FOTO: TOM HENNING BRATLIE Tom Henning Bratlie

Natur- og klimakrisen fordrer en rekke krevende avveininger mellom bruk og vern av natur de nærmeste årene. For å få aksept for tiltak blant folk er det viktig med et godt kunnskapsgrunnlag, ryddige demokratiske prosesser, og en tydelig rollefordeling mellom forskning, politikk og forvaltning. Dette er ofte ikke tilfelle, som for eksempel i arbeidet med å vurdere den økologiske tilstanden i norsk natur.

Debatt