Hva skjer med alt det som som ikke passer inn, når en nasjon skal samles i et stort «vi», spør Hilde Gunn Slottemo.

Forskjeller og fellesskap

DEN LANGE REISEN: Pløying på Ammerud i 1976. En person som var født omkring år 1900, ville ha opplevd både skarpe forskjeller og en utvikling mot større materiell trygghet og økonomisk vekst. FOTO: ERIK THORBERG, NTB Erik Thorberg

Med andre ord