Barnslig humor?

LOL: Hvor tidlig får barn humoristisk sans? Forskere fra Universitetet i Bristol har ved hjelp av foreldre i flere land og et standardisert spørreskjema prøvd å kartlegge dette. De fant at noen babyer kan oppleve noe som morsomt allerede fra de er én måned gammel, men mer vanlig skjer dette fra de er to måneder. Å prøve å være morsom selv, kommer senere, gjerne rundt ett år. Da snakker vi om helt enkle former for humor. Humor med ord kommer gjerne ved to års-alderen, og ap med sosiale roller ved treårsalderen, ifølge Behavior Research Models. BV

Viten