Grønt skifte? Nei, verdas landjord går frå grøn til grå.

Det grå skiftet

Det er ikkje sant når politikarane seier at me er inne i eit grønt skifte. Det reelle skiftet er frå grønt til grått, betonggrått, asfaltgrått, grusgrått, berggrått, ørkengrått.

Fokus