Bak mytene: Spennende innfallsvinkler om virkningshistorien til 1968.

Arv og miljø

GLOBAL MAKTKAMP: Her en kollisjon mellom studentopprørere og politi i Vest-Berlin i 1968. FOTO: WIKICOMMONS Ludwig Binder

Det vil nok alltid være behov for nye perspektiver og samtaler om det historiske «1968», som jo lever videre gjennom myter, mimring og besvergelser. Med utgangspunkt i et tverrfaglig prosjekt ved Universitetet i Agder, har vi nå fått flere spennende innfallsvinkler fra ulike fagdisipliner. Det lover godt og bør hilses velkommen.

Bokmagasinet