Hegemonikamp, ikke «social mixing»

Daniel Vernegg og Yngve Heiret kritiserer i Klassekampen 18. september min kronikk om hvordan erfaring og kontakt kan bryte ned sosiale hierarkier. Ifølge Vernegg og Heiret mener jeg klasseskillene bare sitter i hodene til folk og at min tanke er å bidra til en forsoning mellom klassene gjennom økt kontakt. Jeg må ha skrevet en svært utydelig kronikk for å bli lest på den måten.

Debatt