«Nærpoliti» i Ottadalen

Ottadalen som eit eksempel: Her var det tidlegare tre velfungerande lensmannskontor med til saman 14 tilsette. Blant dei tre lensmann, tre sivilt tilsette og åtte operative som alle var med på vaktberedskap. Desse var busette i Ottadalskommunane.

Debatt