Tru blir fakta og omvendt, og kvinner taper mot ny religion.

Kvinner og havfruer

SAMTIDSTRENDEN: Eit doskilt i Stavanger viser vegen for dei som vil følgja tidsånda. FOTO: ANNE KALVIG

For drygt eitt år sidan skreiv eg i denne spalta om «kjønn som tru». Eg peika på at transaktivisme har religionsliknande trekk, særleg vrangsida av religion: kritikk og usemje blir sensurert, og forhold blir framstilte som faktiske og vitskapelege, når dei ikkje er det.

I god tro