Taushetsbelagt historie finner man der man minst aner.

Når kvinners og skeives historier blir fortalt, blir vi alle litt klokere

BRUDEFERDEN I TIGERSTADEN: En mengde gode bøker og artikler er kommet til de siste tre tiårene – der forskere har gått inn i ulike deler av den skeive historien, enten de finner den i skjønnlitteratur, dagbøker, brevsamlinger, fotosamlinger, eller lokalhistorie, skriver Bjørn Hatterud. Her fra Homodagene i 1993. FOTO: SKEIVT ARKIV

Klisjeen sier at historie skrives av seierherrene. Det er kanskje riktigere å si at historiebøker ofte er skrevet med blikket til samfunnets mektigste. Fra krigshistorie vet vi mer om livet til offiserene og befalet, enn de menige. Industriherrenes liv er beskrevet i biografier, mens arbeidernes liv gikk i glemmeboka. Det er lettere å finne helsehistoriske kilder skrevet fra perspektivet til en lege enn fra en pasient.

Signert