Vasskraftutbygging er eit trugsmål mot naturmangfold.

Vind mot vatn

I 2011 stod kampen om Statkraft sine planar om ei stor vasskraftutbygging av heile vestsida av Jostedalen i Luster kommune. Austsida av dalen vart utbygd på slutten av 1980-talet. Då hadde dalen hatt tre store skadeflaumar dei siste hundre åra. Den siste i 1979 la halve dalen under vatn, tok med seg bruer og fylte hus med sand og stein. Reguleringa av elvane var for mange difor svært kjærkome då ho kom i 1990.

Fokus