Matematikk er bra for hjernen

Young female student, teacher, with long hair doing math at the whiteboard, Istanbul, Turkey. Rear view, copy space. Nikon D800, full frame, XXXL.

TRIM: I UK kan elever kutte ut matematikk fra de er 16 år. Et team ved Universitetet i Oxford har undersøkt hva dette betyr for hjerneutviklingen, og fant at de som sluttet med matte, raskt etter fikk et lavere innhold av et kjemisk stoff som er viktig for hjernens plastisitet, i en region der mange kognitive prosesser foregår (tenkning, problemløsing, læring, og så videre), i forhold til de andre elevene. (Før de kuttet ut matematikken, var det ikke slike forskjeller.) Matematikk ser med andre ord ut til å holde hjernen i trim, også for andre ting. (PNAS) BV

Viten