Navn i nyhetene

Olaf Scholz

FOTO: HANNIBAL HANSCHKE POOL, AFP/NTB HANNIBAL HANSCHKE

Han er blitt kalt «Scholzomat», som visstnok refererer til hans kjedelige vesen.Olaf Scholz– som i dag er Tysklands finansminister og visestatsminister – er kjent for et teknokratisk og robotaktig image, for avisutspill som «SPD står for solide finanser», og for taler fylt av detaljer og fagsjargong og levert i monotone tonefall.

Utenriks