Fagbrev som lærling eller elev?

Regjeringen har som en del av Fullføringsreformen foreslått rett til læreplass eller et likeverdig tilbud. Målet er fortsatt at flest mulig av dem som er ferdige med yrkesfaglig Vg2 i et lærefag skal få læreplass, men at de som ikke får læreplass skal få tilbud om å ta fagbrev som elev. Altså et tilbud til unge som ikke får læreplass. Stortingsmeldingen sier at dette skal være et kvalitativt annet tilbud enn dagens Vg3 i skole. Forslaget har ført til debatt i Klassekampens spalter.

Debatt