Bolsjevikar og frontkjem­parar

GAMAL TRAVAR: Bolsjeviken.

I ingressen til Klassekampens oppslag om norske frontkjemparar (6. april) heiter det at mange av frontkjemparane gjekk i tysk teneste «for å slåss mot bolsjevismen. Andre mener de hadde nazistiske sympatier» (mi uth.).

Debatt