Framsyninga «Så som i himmelen» har mykje godt i vente for nordnorsk musikalpublikum.

Forrykande og forførande

UVISSA: Er kjenslene Daniel (Andreas Hoff) syner ekte, eller blir Lena (Karoline Dons) nok ein gong svike? FOTO: JOHN ANDRÉ AASEN PHOKUS

Ei ekte, nær og forførande framsyning.

Teater