Univer­si­tets­frihet under press

I Klassekampen 5. februar uttaler Sps Marit Arnstad at «det må være opp til institusjonene selv å avgjøre om de vil styres av en valgt eller ansatt rektor» og får støtte for det synet fra Aps Nina Sandberg i utdanningskomiteen. Det kan høres ut som et argument for demokrati og selvstyre. Det er det ikke.

Debatt