Manglar samanheng mellom spel og ord

FOTBALL: Både bakteppe og metafor. FOTO: ERIK BIRKELAND/TINGH Picasa

Ein intelligent tekst formidla utan tilstrekkeleg dramatisering.

Kultur