Islam: Nok en gang er det blåst liv i dansk debatt om Muhammed-karikaturene.

Kontekstens betydning

BILDER: En ny bok gir en innføring i muslimsk kunst og idéhistorie. Her utsmykning fra Egypt på 1400-tallet. FOTO: WIKIMEDIA

I Danmark fortsetter de famøse Muhammed-tegningene fra 2005 å skape politisk strid. Den gang oppsto helt nye skillelinjer på tvers av den ideologiske oppdelingen mellom høyre og venstre. I spørsmålet om ytringsfrihet ble tidligere fiender plutselig allierte og tette allierte hverandres fiender, og uforsonligheten mellom forsvarerne av den ubetingede ytringsfriheten og relativistene har siden den gang preget debatten og det kulturelle klimaet.

Bokmagasinet