Hev prisen på all energi

Øystein Heggdals tekst i Klassekampen 17. november setter flomlys på behovet for å heve prisen på all energi. Han peker på at energieffektivisering vanligvis gjør energien billigere, og dermed øker forbruket – og dermed går vinninga opp i spinninga. Det er Jevons paradoks nok en gang: mer effektive dampmaskiner på 1800-tallet førte ikke til mindre bruk av kull, men til mer.

Debatt