I dag skal Forfatterforeningen igjen diskutere æresretten. Jesús Alcalá trekker linjer til franske forfatteres krigoppgjør.

Et spørsmål om verdighet

UFORSONLIG: Albert Camus gjorde strykninger i «Myten om Sisyfos» for å få den utgitt i det okkuperte Frankrike. Samtidig var han opptatt av å «utrydde den sykdommen» forræderiet utgjorde. Etter en debatt med forfatterkollegaen François Mauriac besinnet han seg og vektla tilgivelse. FOTO: DOOMIS LEAN, LIFE/GETTY IMAGES Loomis Dean

Unnskyld! Vi har sett uretten, og vi vil vise at vi har sett den. Så på vegne av Forfatterforeningen vil jeg si unnskyld!

Kultur