Gjør opp regningen selv, NHO

NHO Reiseliv og hotell- og restaurantmilliardærer som Petter Stordalen, Olav Thon og Jens Ulltveit-Moe vil la arbeidsfolk betale regningen for covid 19-pandemien. Det kan ikke fagorganiserte hotell- og restaurantarbeidere akseptere. I høst har NHO Reiseliv og Fellesforbundet forhandlet om ny tariffavtale for hoteller, restauranter, kantiner og utesteder. Før forhandlingene krevde de fagorganiserte rett til fast månedslønn, innskjerping av ekstrahjelp-bestemmelsene og et lavlønnsløft.

Debatt