Clemens Saers står igjen som tidobbelt offer etter en domstolsbehandling der han er blitt sviktet av alle.

Rettsfarsen

ET SISTE HÅP? Etter tap i alle rettsinstanser har lektor Clemens Saers nå klaget sin sak inn for domstolen i Strasbourg. FOTO: PETTER 8MEJLÆNDER

Rettstvisten mellom lektor Clemens Saers, som ble rammet av elevvold på Oslo handelsgymnasium i 2014, og Oslo kommune, hans arbeidsgiver, endte på tragisk vis etter behandling i både tingretten, Borgarting lagmannsrett, Høyesteretts ankeutvalg og nå i høst som gjenopptakelsesbegjæring i Gulating lagmannsrett. Voldsofferet Saers fikk ikke erstatning, men ble dømt til å betale både egne og kommunens advokatutgifter på mer enn halvannen million kroner. Saers straffes dermed både økonomisk og omdømmemessig for en avklaring som var påkrevet for både skoleeiere, utdanningsmyndigheter, politikere, rektorer, lærere og elever. Det er rettstragedien.

Med andre ord