Et helt usedvanlig dårlig politisk håndverk

19. juni fremmet ti stortingsrepresentanter et endringsforslag til Norges grunnlov paragraf 108 for her å inkludere (kun) samer som landets urfolk i henhold til Ilo-konvensjon nr. 169. I forslaget understrekes det at en slik endring ikke på noe punkt vil gi denne grunnlovsparagrafen et annet rettslig innhold enn den har i dag. Men selvsagt stemmer ikke dette helt slik.

Debatt