Bare EU?

Takk til Chr. Anton Smedshaugs respons på min artikkel. Hans påstand er at det som ligger bak Arbeiderpartiets nokså jevne tilbakegang ikke er markedsreformer etter 1978, men tilpasning til EU etter murens fall i 1989. For å være helt ærlig så er det ikke først og fremst Aps oppslutning gjennom tidene som er mitt hovedanliggende i boka «Markedsvendingen», så det lar jeg gjerne ligge.

Debatt