David Graeber skisserte en ny vei for å bevare klima og samfunn.

Omsorgens tenker

AKTIVISTISK AKADEMIKER: David Graeber støttet gjerne studentprotester. Her fra en ­demonstrasjon ved Amsterdams universitet. Foto: Guido van Nispen, Wikimedia Commons

For de av oss som ble politisk aktive på venstresiden etter år 2000, har David Graeber figurert ikke bare som en fremstående aktivist i den alternative globaliseringsbevegelsen og Occupy Wall Street-protestene, men også som en politisk tenker som pekte utover fastgrodde ideologiske og tankemessige betingelser i en verden der historien er erklært slutt.

Med andre ord