Brochmanns sjofle retorikk

SKJERMKONFLIKT: Gaute Brochmanns bok «De digitale prøvekaninene» lever ikke opp til egen standard for redelighet, skriver forfatteren. Foto: Tom Henning Bratlie Foto: Tom Henning Bratlie

Gaute Brochmanns bok «De digitale prøvekaninene» er interessant, lærerik, tankevekkende og underholdende. Brochmann skriver godt og later til å ha gjort et genuint forsøk på å danne seg et helhetlig bilde av situasjonen i Skole-Norge når det gjelder implementeringen av Ipad som verktøy.

Debatt