Kritikkens Grand Old Lady

IdaLou Larsen. FOTO: ANNIKEN C. MOHR Anniken C. Mohr /Klassekampen

IdaLou Larsen, ein institusjon i norsk kulturliv, fyller 85 år tysdag 19. mai. Trass i alderen gir ho oss stadig skarpe og innsiktsfulle meldingar og kommentarar om norsk scenekunst både i avisspaltene og på eigen blogg.

Mer fra Klassekampen