Jo, det er krig nå!

Denne ukas tall på bekreftet koronasmittede og innlagte på sykehus viser at til tross for de harde tiltakene regjeringen iverksatte 12. mars, kommer covid-19-viruset til å spre seg, fordi vi har fått så mange ukjente smittebærere. Norge har heller ingen offentlig kontroll på når de koronasmittede er smittefrie.

Debatt