Hensynet til velgerne tilsier felles valg

Pressesjef Jens Brun-Pedersen i Human-Etisk Forbund har 9. mars kommentert min kronikk fra 3. mars. Han har ikke helt fått tak i mitt anliggende når han skriver at jeg ønsker å «hindre de konservative å få mer makt over Den norske kirke». Det jeg skrev, var at når statsråd Ropstad nå legger opp til en ny debatt i kirken om når og hvor kirkevalget skal finne sted, vil det «medføre at konservative grupper innen kirken, som ønsker minst mulig innflytelse fra velgerne, vil søke å styrke sin posisjon». Jeg er opptatt av velgerne, eller som Klassekampen fremhevet i sin ingress: Endringen «vil svekke innflytelsen til det jevne medlem i Kirken».

Debatt