Norges union med Sverige var friere enn EU, har nei-sida hevdet – til latter og mistro.

Hva slags stat er EU?

SELVSTENDIGE? «Eidsvold 1814» (1882–1885) av Oscar Arnold Wergeland viser riksforsamlingen på Eidsvoll, som vedtok en egen grunnlov før Norge kom i union med Sverige i 1814. Var dette en friere union enn dagens EU-land har med Den Europeiske Union?

I debatten om EU-medlemskap i 1994 ble senterpartilederen Anne Enger Lahnstein forsøkt latterliggjort i VG fordi hun kom til å si at EU gikk mye lengre i å frata Norge sjølstendighet enn unionen med Sverige hadde gjort.