I 2050 kan hver 45. person i verden være klimaflyktning.

Hopp i havet

Se for deg at du venter og venter, men ingenting skjer. Imens stiger havnivået, høyere og høyere. FNs klimapanel har lenge dokumentert at menneskeskapte klimaendringer vil få alvorlige, gjennomgripende og ugjenkallelige konsekvenser for både mennesker og naturen. Siden 1990 har klimapanelet dessuten påpekt sammenhengen mellom klimaendringer og migrasjon. Innen 2050, om kun 30 år, kan minst 200 millioner mennesker ha blitt klimaflyktninger, ifølge panelets moderate prognoser. Da er hver 45. person i verden en klimaflyktning i 2050.

Kommentar