• Frp kan ha grunn til å grue seg til valget. I de tre siste lokalvalgene har partiet nemlig gjort det langt dårligere enn det meningsmålingene tilsier. NTB har gått gjennom forskjellen mellom snittet av meningsmålingene i månedene før valget, fra og med juli, og valgresultatet i kommunevalgene i 2007, 2011 og 2015. En tendens trer tydelig fram: Frp gjorde det klart dårligere i alle de tre valgene enn det meningsmålingene på forhånd tydet på. I 2007 falt partiet med 2,6 prosentpoeng fra juli til valget, i 2011 hele 4,7 prosentpoeng og i 2015 1,4 prosentpoeng. ©NTB

Politikk