Hvem skal profittere på våre felles investeringer?

Eierne utbyttes!

KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Stadig flere har forstått at kystfolkets felles fisk er i ferd med å bli noen trålrederes private eiendom. Men det er ikke bare naturressurser som er i ferd med å bli privatisert og misbrukt – dette gjelder også det som folket i fellesskap har skapt.

Homo politicus