I fråvær av ein velfungerande stat ser ukrainarar til kyrkja for åndeleg og materiell tryggleik:

Trua gjev kampstyrke

VEKKING: Små gutar og vaksne menn trenar saman. Lokalet er tregult og luktar sveitte og kropp. Sergej Stepansjenko (bak) har alltid likt å bryte, men slutta med det då han byrja på presteutdanninga. Etter at han flykta til Kiev frå krigen i Donetsk, har han boksa i tre år. Siv Dolmen

STABILITET: Få offentlege stønadar for flyktningar frå krigen i Aust-Ukraina gjer at mange snur seg til religion og trussamfunn for å få endane til å møtast.

– I dag har eg vore saman med familien min heile dagen. Me var på sjukehuset med dottera mi, Sofija. Ho ser ikkje skikkeleg, ho har problem med augo, fortel 43 år gamle Sergej Stepansjenko som plukkar oss opp i drosjen sin i sentrum av hovudstaden i Ukraina, Kiev.

Utenriks