Olje- og energiministeren beroliger klimabekymrede Ap-politikere i oljedebatten:

Tar hensyn til klima

VIL VÆRE LØNNSOMT: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg avviser at staten kan bli sittende igjen med regningen dersom etterspørselen etter olje kollapser. FOTO: MORTEN RØYR Morten Røyr / Klassekampen

OLJE: Kjell-Børge Freiberg sier klimarisiko allerede blir tatt hensyn til i nye oljeprosjekter, og at leterefusjonsordningen er avgjørende for å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel.

Gjennom leterefusjonsordningen dekkes 78 prosent av kostnadene til nye oljeselskaper av staten, og Arbeiderpartiets klimapolitiske talsperson Espen Barth Eide sa sist uke at han er bekymret for at ordningen i framtida kan gjøre at staten sitter igjen med regningen for ulønnsomme oljeinvesteringer.

Politikk