Fertilitet – det store bildet

ILLUSTRASJON: BERNHARD SIEGFRIED ALBINUS (1697–1770), THE WELLCOME COLLECTION

Den samlede fruktbarhet, eller her fertiliteten, sank i Norge fra 1,98 i 2010 til 1,62 i 2017. Dette har utløst en mengde analyser fra media, forskere og politikere. Statsministerens så dette i sin nyttårstale som en trussel mot velferdsstaten. For å holde befolkningen i likevekt må hver kvinne føde 2,1 barn. Følgelig oppfordret hun kvinner til å føde flere barn.

Debatt