Ingen norsk gass-smell i sikte

Klassekampen skriver 30. november at «Norge går mot gass-smell», i lys av EU-kommisjonens forslag til langsiktig lavutslippsstrategi mot 2050. Kommisjonens lavutslippsscenarioer viser at naturgass vil spille en like stor rolle som i dag i EUs energiforbruk i 2030. EUs egenproduksjon går kraftig ned, noe som betyr at behovet for import vil holde seg høyt selv om forbruket skulle gå ned. EUs scenarioer viser ikke i detalj veien mellom 2030 og 2050, men det er liten tvil om at det vil være stort behov for gassimport til EU i mange år etter 2030.

Debatt